Koszyk


W celu uatrakcyjnienia kąpieli baseny prywatne można wyposażyć w różne atrakcje wodne, które dzielimy na 3 rodzaje: podwodne, znajdujące się ponad powierzchnią wody i powietrzne. Wg normy DIN 19643 basen z dodatkowymi atrakcjami musi być wyposażony w układ uzdatniania wody o wydatku 6 m3/h w miejscu, gdzie zainstalowana jest atrakcja (dotyczy wszystkich podwodnych urządzeń). Do atrakcji podwodnych zaliczamy podwodne dysze, urządzenia wytwarzające przeciwprądy, gejzery, dyszemasażu dennego i ściennego. Atrakcje te są wyposażone w podwodne zespoły do zasysania wody i injektory do zasysania
powietrza. Obudowę dysz otworów zasysających powinny stanowić płyty posiadające otwory lub szczelinę o przekroju < 8 mm,przy czym prędkość przepływu w układzie ssania nie może przekraczać v < 0,6 m/s. Atrakcje znajdujące się ponad powierzchnią wody to: bicze, armatki, grzybki wodne, wodospady itp. Atrakcje te, podobnie jak podwodne, są wyposażone w obudowę dysz otworów zasysających zabudowywanych w ścianach lub dnie basenu. Podstawowym wyposażeniem każdej atrakcji są pompy, które należy odpowiednio dobierać. Przy odpowiednim rozwiązaniu instalacji istnieje możliwość wykorzystania jednej pompy do kilku atrakcji. Do atrakcji powietrznych zaliczamy: podwodne gejzery kipiące, leżanki, podwodne ławki z pęcherzykami powietrza. W tym przypadku urządzeniem zasilającym jest odpowiednio dobrana i zainstalowana sprężarka powietrza (tzw. blower).
baner